Karta Bosne i Hercegovine

Bosna i Hercegovina je država u jugoistočnom dijelu Europe. Glavni i najveći grad je Sarajevo. Teritorij države je pretežno planinski što ju čini savršenom destinacijom i za zimski i za ljetni turizam. Zimi su turistima u ponudi brojna skijališta poput Jahorine, Kupresa i Vlašića. Ljeti je moguće uživati u brojnim kulturnim i prirodnim atrakcijama. Na UNESCO-vom popisu kulturne baštine nalaze se znamenitosti poput starog mosta i stare jezgre grada Mostara, mosta Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu i stećaka (srednjovjekovnih bosanskih nadgrobnih spomenika). U Bosni i Hercegovini moguće je posjetiti i brojne nacionalne i parkove prirode: Nacionalni park Kozara, Nacionalni park Una, Park prirode Bardača i drugi.