Karta Ivanić-Grada


Ivanić-Grad je hrvatski grad s 14.723 stanovnika u Zagrebačkoj županiji. Pokraj grada nalazi se jedinstven izvor ljekovite nafte pa je tu sagrađena bolnica Naftalan. Po ekonomskim pokazateljima, Ivanić-Grad je bio treći grad u bivšoj Jugoslaviji, čak sa nadimkom “mali Kuvajt” zbog brojnih nalazišta nafte i plina. U travnju 2019. godine u Ivanić-Gradu započela je izgradnja poduzetničkog inkubatora kojim će se osigurati potrebna infrastruktura za potporu razvoju poduzetništva na području Ivanić-Grada. Ivanić-Grad ima dugu tradiciju školstva. Prva pučka škola osnovana je u Ivanić Gradu 1750. kao “Komunitetna pučka škola”, koja se kasnije razvila u trivijalnu školu . Pod nazivom “Građanska čitaonica” 1877. proradila je jedna od najstarijih takvih kulturnih ustanova u Hrvatskoj.