Karta Konavala

Konavle, Hrvatska

Konavle su općina i mala regija smještena jugoistočno od Dubrovnika u Hrvatskoj. Administrativno je dio Dubrovačko-neretvanske županije, a središte općine je Cavtat. Ukupan broj stanovnika općine u 2011. godini iznosio je 8 577 ljudi. Konavle su zapravo usko polje smješteno između planine Sniježnice i Jadranskog mora, koje se proteže područjem od obalnog grada Cavtata do crnogorske granice na Prevlaci. Osim Cavtata, samo je najjužnije selo Molunat smješteno na obali, dok je ostalih 30 sela u zaleđu. Vrh Sniježnica na 1234 metra nadmorske visine najviša je točka Dubrovačko-neretvanske županije, a selo Kuna sa svojih 700 metara nadmorske visine najviše je selo u županiji. Iako je Gruda administrativno središte općine, najveće naselje je Cavtat.

Konavle – Označene plavom bojom na Dubrovačko-neratvanskoj županiji.