Karta Koprivničko-križevačke županije

Križevci, Koprivničko-Križevačka, Hrvatska

Grad Koprivnica, Koprivničko-Križevačka, Hrvatska

Koprivničko-križevačka županija je županija smještena u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. Županija je podijeljena na 3 grada i 22 općine od kojih je najveći grad Koprivnica. Županija se proteže na površini od 1.748 km², što je 3,08 % od ukupne površine Republike Hrvatske, a sukladno popisu stanovništva iz 2011. godine na području Županije obitava 115,584 stanovnika. Križevačka županija prvi puta se spominje 1193. godine, te kao takva postoji do 1850. godine kada je ujedinjena u Bjelovarsko-križevačku županiju koja je kao takva postojala do 1924. godine. Današnja županija osnovana je 1993. godine. Od znamenitosti ističu se Obreške klijeti, utvrde Veliki Kalnik, kompleks dvorca i perivoja Erdödy u Gornjoj Rijeci, Grad Mali Kalnik na vrhu Pusta Barbara, Koprivnička utvrda i Stari grad Đurđevac, manastirski kompleks kraj sela Lepavina i kompleks dvoraca Inkey i župne crkve Sv. Križa u Rasinji. Također na području Županije nalazi se 15 zaštićenih dijelova prirode.