Karta Krapinsko-zagorske županije

Grad Krapina, Krapinsko-Zagorska, Hrvatska

Krapinsko-zagorska županija je županija smještena u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske, a najvećim djelom obuhvaća Hrvatsko Zagorje. Županija je podijeljena na 7 gradova i 25 općina od kojih je najveći grad Krapina. Županija se proteže na površini od 1.229 km², što je 2,29 % od ukupne površine Republike Hrvatske, a sukladno popisu stanovništva iz 2011. godine na području Županije obitava 132,892 stanovnika. Krapinsko-zagorska županija prvi puta se spominje 1222. godine, da bi u 16. st. bila dio Varaždinske županije. Obzirom na svoj geografski položaj područje Županije nisu zadesila bitnija gospodarska zbivanja te su se žitelji županije uglavnom oslanjali na malobrojnu prerađivačku industriju i poljoprivredu. OD znamenitosti na području Županije posebno se ističe Hušnjakov brijeg pored Krapine gdje su pronađeni fosilni ostaci Krapinskog pračovjeka te prirodne ljepote satkane od brežuljaka i dolova, mineralnih vrela i dvoraca, srednjovjekovnih gradina i kurija.