Karta Međimurja

Međimurje, Hrvatska

Međimurje je regija Hrvatske, najsjevernija u zemlji. Ime je dobila po istoimenoj regiji koja se nalazi između rijeke Mure i Drave. Iako je po veličini najmanja hrvatska županija, najgušće je naseljena. Sjedište županije je Čakovec, koji je ujedno i najveći grad županije. Županija graniči sa Slovenijom na sjeverozapadu i Mađarskom na istoku, a oko 30 kilometara slovenskog teritorija dijeli je od Austrije. Jugoistočni ugao županije nalazi se u blizini grada Legrada i ušća Mure u Dravu. Najbliži veći gradovi su Varaždin, Koprivnica i Bjelovar u Hrvatskoj, Lendava, Murska Sobota i Maribor u Sloveniji, te Nagykanizsa u Mađarskoj i Graz u Austriji. U sjeverozapadnom dijelu županije, Gornjem Međimurju, postoje padine podnožja Alpa, što ga čini pogodnim za vinograde. Jugoistočni dio županije, Donje Međimurje, dodiruje ravnu Panonsku nizinu.