Karta Međimurske županije

Čakovec, Međimurska, Hrvatska

Međimurska županija je najsjevernija županija u Republici Hrvatskoj. Županija graniči sa Mađarskom i Slovenijom. Županija je podijeljena na 3 grada i 22 općine od kojih je najveći grad Čakovec. Županija se proteže na površini od 729 km², što je 1,28 % od ukupne površine Republike Hrvatske te je najmanja županija u Republici Hrvatskoj. Sukladno popisu stanovništva iz 2011. godine na području Županije obitava 113,804 stanovnika. Kroz povijest Ličko-senjska županija bila je pod vlašću Osmanskog carstva, Habsburške Monarhije, Francuske, Jugoslavije, da bi se 1992. godine, osnovala Ličko-senjska županija kao sastavni dio Republike Hrvatske, današnji teritorij Županije ustrojen je 1997. godine. Ličko-senjska županija obiluje prirodnim ljepotama među kojima se ističu Nacionalni park Plitvička jezera, Nacionalni park Paklenica i Nacionalni park Sjeverni Velebit te Park prirode Velebit.

međimurska