Karta Osječko-baranjske županije

Grad Osijek, Osječko-Baranjska, Hrvatska

Osječko-baranjska je županija smještena na istočnom dijelu Republike Hrvatske. Županija je podijeljena na 7 gradova i 35 općina od kojih je najveći grad Osijek. Županija se proteže na površini od 4.155 km², što je 7,28 % od ukupne površine Republike Hrvatske. Sukladno popisu stanovništva iz 2011. godine na području Županije obitava 305,032 stanovnika. Zanimljivo je da preko 60% prihoda Županije uprihodi Grad Belišće. Kroz povijest županija je od 1526. godine bila pod vlašću Osmanskog carstva do 1687. godine kada Austrijska vojska protjeruje Turke iz Osijeka, a potom i iz cijelog područja županije. Nakon 1. svjetskog rata i raspada Austro-ugarske monarhije 1918. godine područje županije, kao dio hrvatske države biva ujedinjeno u Državu Srba, Hrvata i Slovenaca (od 1929. godine Kraljevina Jugoslavija). Poslije 2. svjetskog rata, od 1945. do 1991. godine, Hrvatska je bila, pa tako i ovo područje, u sastavu Jugoslavije. Područje današnje županije ustrojeno je 15. siječnja 1998. godine. Od znamenitosti ističu se Tvrđa u Osijeku, Dvorac Prandau, Katedrale u Osijeku i Đakovu, te nacionalni park Kopački rit.

osjecko-baranjska