Karta Posavine

Posavina, Hrvatska

Posavina je zemljopisna regija koja se proteže uz rijeku Savu, obuhvaćajući samo unutarnja područja sliva rijeke Save, koja su u blizini same rijeke Save, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Regija se proteže uz rijeku Savu koja teče od istoka prema istoku, povezujući doline i ravnice u prijelaznim regijama između Dinarskog gorja i Panonske nizine. Zemljopisne granice posavske regije definirane su, prema jugu, sjevernim zonama dinarskog planinskog sustava, dok su sjeverne granice Posavine definirane panonskim otočnim planinama. U smislu političke geografije, posavska regija dijeli se na: hrvatsku, bosansku i srpsku. Danas se jedna od županija u Hrvatskoj zove Brodsko-posavska županija, a jedan od kantona u Bosni i Hercegovini Posavski kanton.