Karta Primorsko-goranske županije

Rijeka, Primorsko-Goranska, Hrvatska

Primorsko-goranska je županija smještena na zapadnom dijelu Republike Hrvatske. Županija je podijeljena na 14 gradova i 22 općine od kojih je najveći grad Rijeka. Županija se proteže na površini od 3.588 km², što je 6,33 % od ukupne površine Republike Hrvatske. Sukladno popisu stanovništva iz 2011. godine na području Županije obitava 296,195 stanovnika. Županija obuhvaća područje priobalja sa neposrednim zaleđem, otoke te Gorski kotar. Na području Primorsko-goranske županije smještena su i 2 najveća hrvatska otoka Cres i Krk. Područje obiluje prirodnim atrakcijama, od kojih se posebno ističe Nacionalni park Risnjak, a zbog svojeg geografskog položaja na raskrižju važnih kopnenih i morskih puteva županija je oduvijek bila privlačna turistima sa svojim turističkim središtima Opatijom i Crikvenicom.

primorsko-goranska