Karta Šibenika


Šibenik je Hrvatski grad od 46 372 stanovnika, glavni je grad Šibensko-Kninske Županije koji se nalazi na ušću rijeke Krke uz prirodnu uvalu koja je povezana sa morem uz kanal Svetog Ante. U okolici Šibenika osnovana su dva nacionalna parka, Nacionalni park Kornati i Nacionalni park Krka, dok je na okolnom područje grada također zahvaćen jugoistočni rub Parka prirode Vransko jezero. Šibenik je najstariji grad koji su osnovali Hrvati na jadranskoj obali u kojem postoje dvije povijesne građevine koje su uvrštene na popis UNESCO-ve svjetske baštine: katedrala Sv. Jakova i utvrda Sv. Nikole.