Karta Šibensko-kninske županije

Knin, Šibensko-Kninska, Hrvatska

Grad Šibenik, Šibensko-Kninska, Hrvatska

Šibensko-kninska je županija smještena u središnjoj i sjevernoj Dalmaciji.. Županija je podijeljena na 5 gradova i 15 općina od kojih je najveći grad Šibenik. Županija se proteže na površini od 2.994 km², što je 5,29 % od ukupne površine Republike Hrvatske. Sukladno popisu stanovništva iz 2011. godine na području Županije obitava 109,375 stanovnika. Područje današnje Županije formirano je 1997. godine, kada su Knin i veći dio sjeverne Dalmacije i Dalmatinske zagore koji su za vrijeme Domovinskog rata činili dio Republike Srpske Krajine oslobođeni te pripojeni Republici Hrvatskoj. Od znamenitosti na području Županije ističu se Katedrala sv. Jakova u Šibeniku, tvrđava SV. Mihovila u Šibeniku, Mauzolej Ivana Meštrovića u selu Otavice, Kninska tvrđava, Burnum starorimski vojni logor te Nacionalni parkovi Krka i Kornati.

sibensko-kninska