Karta Varaždinske županije

Grad Varaždin, Varaždinska, Hrvatska

Varaždinska županija je županija smještena na sjeverozapadu Hrvatske. Županija je podijeljena na 6 gradova i 22 općine od kojih je najveći grad Varaždin. Županija se proteže na površini od 1.262 km², što je 2,22 % od ukupne površine Republike Hrvatske. Sukladno popisu stanovništva iz 2011. godine na području Županije obitava 175,951 stanovnika. Varaždinska županija prvi puta se spominje 1181. godine u povelji hrvatsko-ugarskog kralja Bele III. te predstavlja najstariju hrvatsku županiju. Područje današnje Županije oformljeno je na temelju Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi 1993. godine, kojim je obnovljena je starodrevna Varaždinska županija. Od znamenitosti ističu se barokni centar Grada Varaždina, dvorac u Trakošćanu, prva gimnazija u Hrvatskoj u Lepoglavi, Varaždinske toplice te crkve u Ivanecu, Sračinecu i Bednji.

varazdinska