Karta Vinkovaca


Vinkovci su grad (35.912 stanovnika u 2001. god. ) koji se nalazi u istočnom dijelu Hrvatske nedaleko od granice sa Srbijom. Prostire se između Dunava i Save, smješten je na rijeci Bosut 20 km udaljen od grada Vukovara. Vinkovci se nalaze u Vukovarsko-Srijemskoj Županiji te su najstariji grad u Europi kontinuirano naseljen 8200 godina. Okarakterizirani su brojnim baroknim građevina a prije svega su važno željezničko čvorište. Zbog svog položaja grad često nosi nadimak “vrata Hrvatske”. Tijekom rata za neovisnost Hrvatske, Vinkovci su se našli na prvoj crti bojišnice, iako su bili manje pogođeni od obližnjeg Vukovara.