Karta Vukovara


Vukovar je hrvatski grad s 30.126 stanovnika te je ujedno i središte Vukovarsko-srijemske županije. Vukovar je najveći hrvatski lučki grad na Dunavu. Njegovo se gospodarstvo temelji na poljoprivredi, vinogradarstvu, stočarstvu, tekstilu, prehrambenoj industriji i turizmu. Izvan grada, na obali Dunava prema Iloku, nalazi se arheološko nalazište Vučedol. Obredna vaza nazvana Vučedolska golubica smatra se simbolom Vukovara.