Interaktivna karta Hrvatske


Hrvatska je europska država koja na sjeveru graniči sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, a na jugu sa Crnom Gorom dok sa Italijom graniči morskim putem na zapadu. Kopnena površina Republike Hrvatske iznosi 56.594 km2, a obalnog mora 31.067 km2. Glavni grad je Zagreb, službeni jezik hrvatski, a pismo latinično. Prema upravnoj podjeli Hrvatska je podijeljena na županije, općine i gradove, pa tako na području Hrvatske postoji 20 županija i Grad Zagreb koji ima status županije, 128 gradova i 428 općina. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, Hrvatska ima 4.284.889 stanovnika.

Temelji Hrvatske države postavljeni su u 7. stoljeću kada su osnovane dvije kneževine Panonska i Primorska Hrvatska, a 7. lipnja 876. godine za vrijeme vladavine kneza Branimira po prvi puta i postaje nezavisna država. Kroz povijest Hrvatska je bila u personalnoj uniji sa Ugarskom, dio Habsburške Monarhije, Austro Ugarske, Države SHS, Kraljevine SHS, Nezavisne Države Hrvatske, SFRJ da bi dana 25. lipnja 1991. godine, ustavnom odlukom državnog sabora postala samostalna i nezavisna država.

Ovaj članak spominje vaš favorit hats po super niskim cijenama. Odaberite dostavu istog dana, dostavu iz vozila ili preuzimanje narudžbe.

Zbog geografske raznolikosti Hrvatske kroz područje RH postoji nekoliko različitih klima, pa je tako klima u unutrašnjosti Hrvatske umjereno kontinentalna, u gorskoj Hrvatskoj pretplaninska i planinska, u primorskom dijelu mediteranska (sa suhim i toplim ljetima te vlažnim i blagim zimama), a u zaleđu submediteranska (s nešto hladnijim zimama i toplijim ljetima). Hrvatska obiluje prirodnim ljepotama pa tako postoje 8 nacionalnih parkova i 12 parkova prirode.

Od usvajanja Ustava Hrvatska je parlamentarna demokracija ustrojena na načelu trodiobe vlasti, odnosno vlast se dijeli na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast. Osnovno obavezno obrazovanje u Hrvatskoj se započinje sa navršenih 7 godina, a traje 8 godina. Nakon završene osnovne škole u Hrvatskoj postoji fakultetsko srednjoškolsko obrazovanje koje traje 3 ili 4 godine, a iste se dijele na gimnazije, strukovne škole i umjetničke škole. U visokoškolske ustanove učenici u Hrvatskoj mogu pristupiti ukoliko su nakon završetka srednje škole položili državnu maturu.