Karta Banovine

Banovina, Hrvatska

Banovina je zemljopisna regija u središnjoj Hrvatskoj, između rijeka Save, Une, Kupe i Gline . Glavni gradovi u regiji su Petrinja, Glina, Kostajnica i Dvor. Ne postoji jasna geografska granica regije prema zapadu i susjednoj regiji Kordun. Područje Banovine danas se administrativno gotovo u cijelosti nalazi unutar Sisačko-moslavačke županije. Banovina se nalazi na rubu Panonske nizine te je smještena jugozapadno od sisačke Posavine. Na području Banovine prostiru se brežuljkasti krajolici, prosječne visine od 300 metara. Najviši je vrh na Zrinskoj gori i to 615 m. Prethodno navedene Doline često presijecaju manji vodeni tokovi te se veliki dio tog područja nalazi pod šumama. Najveći dio stanovništva Banovine predstavlja ruralno stanovništvo koje se bavi poljodjelstvom i stočarstvom, osobito uzgojem svinja i goveda. Demografski gledano, ovo je područje izrazito depopulacijsko i emigracijsko. Grad Petrinja tu se ističe kao imigracijsko područje, prvotno zbog industrije.

Banovina se nalazi u južnom dijelu Sisačko-moslavačke županije.