Karta Korduna

Kordun, Hrvatska

Kordun je središnja regija koja pripada Hrvatskoj. Prostire se od dna Petrove Gore do rijeka Korane i Slunjčice, na granici s Bosnom i Hercegovinom. Južna granica Korduna dodiruje ličko područje. Veći dio regije sa središtem Slunom pripada Karlovačkoj županiji, dok Gvozd pripada Sisačko-moslavačkoj županiji. Područje je bogato šumom. Tijekom Hrvatskog rata za neovisnost 1990. regija je pretrpjela veliku ratnu štetu, a veliki dio hrvatskog stanovništva pobjegao je, istjeran iz srpskih paravojnih jedinica. Godine 1991. okupirala ga je srpsko-hrvatska vojska, sve dok 1995. nova hrvatska vojska nije ponovno zauzela teritorij. Danas se gospodarska situacija polako poboljšava, ali i dalje postoji trend velikog iseljavanja iz regije u velike gradove. Tipičan fenomen ove regije je krš, zbog krečnjačkog sastava tla koji stvara brojne kratere poput vrtača. Postoji i nekoliko podzemnih riječnih sustava, od kojih mnogi još nisu otkriveni ili ih je potrebno temeljito ispitati.

Kordun pripada Karlovačkoj županiji.